Ruijing Kairui Select Hotel

Baotongsi Road , Wuchang District, Wuhan, China

Ruijing Kairui Select HotelOver view
All Photos

Hotel Traffic

Ruijing Kairui Select Hotel

Hotel Reservation Tel:
020-86009099 (CouponCode:14987)(Busy or no answer, online booking please!)
Hotel Front-Desk Tel: 008627-87290888 (Catering, conference,sauna,entertainment, Invoice, traffic)

Ruijing Kairui Select Hotel Website: http://ruijingkairuihotel.cn

Hotel Address: Baotongsi Road , Wuchang District, Wuhan, China

Business zone:
District: wuchangqu district
Address: Baotongsi Road , Wuchang District, Wuhan, China

Ruijing Kairui Select Hotel

Baotongsi Road , Wuchang District, Wuhan, China